Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Kinh nghiệm: Đã có ít nhất 02 năm làm quản lý ở vị trí tương đương Trưởng phòng Hành chính Nhân sự của Doanh nghiệp có ít nhất 200 lao động
Kỹ năng quản lý công việc và giải quyết vấn đề linh hoạt và hiệu quả
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, kỹ năng, xây dựng kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt
Phong cách làm việc quyết đoán, chịu áp lực cao trong công việc
ưu tiên ứng viên đã làm trưởng phòng Nhân sự ngành gỗ, kinh nghiệm đánh giá nhà máy BSCI, Smecta, Technical....

Trưởng Phòng Nhân Sự

Mô tả Công việc

 • Quản trị nhân sự trong Công ty
 • Quản trị tài sản hữu hình trong Công ty
 • Quản trị kiến trúc cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong Công ty
 • Quản trị các hoạt động hành chính, văn thư, lưu trữ, phong trào thi đua, văn hóa, văn nghệ.
 • Hoạch định chiến lược, chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty
 • Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác nhân sự khác: cơ cấu tổ chức, sử dụng nhân lực, nhân sự kế cận, đào tạo, đánh giá, chế độ lương thưởng – đãi ngộ …
 • Quản trị công tác hành chính – văn phòng của Công ty theo quy chuẩn, chuyên nghiệp và hiện đại
 • Xây dựng, thực hiện các chính sách nhân sự của cty (tuyển dụng, ký kết, bổ sung nhân sự, đảm bảo chất lượng nhân sự và các hoạt động khác liên quan đến quyền lợi của nhân viên)
 • Quản lý và kiểm soát các chính sách lương, quan hệ lao động, sự vận hành của các bộ phận, phòng ban
 • Đảm bảo các chính sách và quy trình nhân sự phù hợp với tình hình công ty
 • Tham gia, chủ trì các buổi họp với nhân viên
 • Đánh giá chất lượng lao động hàng tháng, xét khen thưởng nhân viên
 • Tư vấn cho Ban GĐ các vấn đề liên quan đến chính sách và nhu cầu nhân sự
 • Lưu trữ và bảo quản các hồ sơ khi có thay đổi nhân sự như thăng tiến, thuyên chuyển công tác, đánh giá hiệu quả làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động
 • Quản lý, triển khai các công tác đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo môi trường văn phòng hậu cần, đối ngoại trong Công ty
 • Quản lý trang cấp tài sản, công cụ dụng cụ, phục vụ cho người lao động của công ty.
 • Tổ chức, triển khai các trương trình tổ chức có tính tập thể của Công ty
 • Quản lý đội lái xe: Điều chuyển, phân công chức năng nhiệm vụ
 • Các công việc khác khi Ban Giám đốc yêu cầu.


 

Khám phá thêm