Nhân viên thiết kế 2D

I/ Thông tin chung:

Vị trí Nhân viên Thời gian làm việc T2-T6: 08:00 – 17:00

T7:       08:00 – 12:00

Phòng ban Thiết kế (2D) Quản lý trực tiếp Trưởng phòng, BGĐ
Nơi làm việc Văn phòng Công ty TTDECOR

II/ Mô tả chung:

STT QUYỀN HẠN MỨC QH BÁO CÁO
1 Có quyền đề xuất cải tổ, thay đổi trong công tác quản lý Phòng Thiết kế. 1 Trưởng phòng
2 Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc 1 Trưởng phòng
3 Chủ động tổ chức công việc được cấp trên giao. 3 Trưởng phòng
STT TRÁCH NHIỆM MỨC TN BÁO CÁO
1 Triển khai bản vẽ kết cấu, đồ gỗ nội thất. 1 Trưởng phòng
2 Vẽ shopdrawing. 1 Trưởng phòng
3 Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật hoàn tất hồ sơ dự thầu. 1 Trưởng phòng
4 Đàm phán, theo dõi, đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thi công, thực hiện sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. 1 Trưởng phòng
5 Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng các dự án mình đảm nhận 1 Trưởng phòng
6 Được quyền đề xuất ý tưởng kinh doanh mới và tham gia các công việc nhằm tạo dựng thương hiệu trong các dự án của Công ty 1 Trưởng phòng
7 Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Ban giám đốc

 

III. Tiêu chuẩn:

Trình độ học vấn/chuyên môn:

 • Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad và các phần mềm bổ trợ.

Kỹ năng:

 • Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; Kỹ năng giao tiếp

Kinh nghiệm:

 • Hơn 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Quyền lợi:

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Các chế độ cơ bản theo nhà nước quy định
 • Thưởng tháng 13, lễ tết, 30-4,2-9,8-3…
 • Holiday hằng năm.
 • Khám sức khỏe hằng năm.
 • 01 năm tăng lương 02 lần.
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Nộp hồ sơ

Tin tức liên quan

Hotline: 0939 953 228