Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

I/ Thông tin chung: 

Vị trí

Nhân viên

Thời gian làm việc

08:00 – 17:00

(Thứ Hai – Thứ Bảy)

Phòng ban

Kế toán

Quản lý trực tiếp

Trưởng phòng, BGĐ

Nơi làm việc

Văn phòng Công ty TTDECOR

 

II/  Mục đích công việc.

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, BGĐ về các công việc được giao.
 • Làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, trả lương, trả thưởng theo quy chế của Công ty.


III/
Mô tả chung:

STT

QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

1

Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc

Trưởng phòng

2

Chủ động tổ chức công việc được cấp trên giao.

Trưởng phòng

STT

TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

1

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Trưởng phòng

2

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh

Trưởng phòng

3

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Trưởng phòng

4

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Trưởng phòng

5

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác…

Trưởng phòng

6 Báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Trưởng phòng

7 Lập báo cáo sổ sách quyết toán thuế TNDN, TNCN…

Trưởng phòng

8 Kiểm soát các khoản thu-chi hàng ngày trình cho cấp trên phê duyệt

Trưởng phòng

9 Kiểm soát công nợ phải thu – phải trả theo đúng đối lượng, đúng số tiền

Trưởng phòng

10 Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết

Trưởng phòng

11 Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Trưởng phòng

12 Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo

Trưởng phòng

13 Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Trưởng phòng

14

Cung cấp số liệu cho Tổng giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

Trưởng phòng

IV/ TIÊU CHUẨN:

1./ Trình độ học vấn/chuyên môn:

 • Trình độ cao đẳng, đại học ngành kế toán – tài chính.

2./ Kỹ năng:

 • Kỹ năng làm việc độc lập; Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo; Kỹ năng giao tiếp

3./ Kinh nghiệm:

 • Hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4./ Phẩm chất cá nhân:

 • Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
 • Trung thực, nhiệt tình công tác.
 • Sáng tạo trong công việc.

V. QUYỀN LỢI

 • Mức lương: thỏa thuận
 • Các chế độ cơ bản theo nhà nước quy định
 • Thưởng tháng 13, lễ tết, 30-4,2-9,8-3…
 • Holiday hằng năm.
 • Khám sức khỏe hằng năm.
 • 01 năm tăng lương 02 lần.
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00-17h00 và sáng T7: 8h00-12h00.
Nộp hồ sơ

Tin tức liên quan

Hotline: 0939 953 228