Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ tại:

Phòng nhân sự TTDECOR

Văn phòng: 9th Floor Him Lam Land Building, 152/1A Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCM

Số điện thoại: 028 2253 9090

Email: hr@ttdecor.net

Nhân viên Thiết kế 2D

Submit

Vị trí: Nhân viên
Phòng ban: Thiết kế 2D
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Trưởng Phòng Dự Toán – Đấu Thầu

Submit

Vị trí: Trưởng phòng
Phòng ban: Dự Toán
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Chỉ Huy Trưởng

Submit

Vị trí: Chỉ Huy Trưởng
Phòng ban: Thi Công
Mức lương: Thỏa thuận

Read more

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Submit

Vị trí: Trưởng Phòng
Phòng ban: Kinh Doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Chuyên viên Dự Toán

Submit

Vị trí: Chuyên viên
Phòng ban: Dự Toán
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

Submit

Vị trí: Nhân viên
Phòng ban: Kế Toán
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Nội Thất

Submit

Vị trí: Nhân Viên
Phòng ban: Kế toán
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Nhân Viên Kinh Doanh

Submit

Vị trí: Nhân Viên
Phòng ban: Kinh Doanh
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more

Giám Sát Thi Công

Submit

Vị trí: Nhân viên
Phòng ban: Thi Công
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: TPHCM

Read more
Hotline: 0939 953 228