OUR PROJECT

 • Trung tâm Báo chí TPHCM
 • Khách sạn ICON Sài Gòn
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-04)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-05)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-02)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-03)
 • HIMLAM VILLA – MS TAM
 • Tung Thien Vuong Townhouse
 • Phu Dong Townhouse
 • Diamond Island Apartment 3BR – Ms Uyen
 • CANARY TOWER – DIAMOND ISLAND SHOW UNIT
 • Diamond Island Apartment 3BR – Ms Giang
 • Diamond Island Apartment 3BR – Mr Nick
 • Diamond Island Apartment 2BR – Ms Lan
 • Diamond Island Apartment 2BR – Ms Doan
 • Real Apartment – Diamond Island
 • Diamond Island Apartment 2BR – Mr Ninh
 • Diamond Island Apartment 3BR – Mr Van
 • HIMLAM VILLA – MS TAM
 • Phu My Hung Villa – Ms Thao
 • Senturia Vuon Lai Villa
 • Ho Tram Beach Villa
 • Melosa Khang Dien Villa
 • Conic Villa
 • Lakeview Villa – N7
 • Lakeview Villa – N8
 • New Classic Villa
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-04)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-05)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-02)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-03)
 • HimLam Riverside Penthouse
 • Masteri Penthouse
 • Him Lam Riverside Penthouse
 • Thao Dien Pearl Penthouse
 • Sai Gon Pearl Penthouse
 • Tung Thien Vuong Townhouse
 • Phu Dong Townhouse
 • Conic Private House
 • Nine South Nha Be Private House
 • Private House – Ms Dung
 • Private House – Ms Phuong
 • Private House – District 7
 • Private House – Ms Thanh
 • Private House – Mr Lam
 • Khách sạn ICON Sài Gòn
 • Diamond Island Apartment 3BR – Ms Uyen
 • Viva Riverside Apartment
 • CANARY TOWER – DIAMOND ISLAND SHOW UNIT
 • Diamond Island Apartment 3BR – Ms Giang
 • Diamond Island Apartment 3BR – Mr Nick
 • Diamond Island Apartment 2BR – Ms Lan
 • Diamond Island Apartment 2BR – Ms Doan
 • Real Apartment – Diamond Island
 • Trung tâm Báo chí TPHCM
 • Phu Dong Sale Gallery
 • Cho Lon Sale Gallery
 • Him Lam Land Building
 • Dong Nam Sale Gallery
 • Van Phuc Sale Gallery
 • Khách sạn ICON Sài Gòn
 • Hung Swiss Coffee
 • Vita Beer Garden – Becamex Binh Duong
 • Vita Coffee
 • The Workshop Coffee
 • Bong Coffee
 • Hoang Quyen Restaurant
 • Trung tâm Báo chí TPHCM
 • Khách sạn ICON Sài Gòn
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-04)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-05)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-02)
 • PENTHOUSE HIMLAM RIVERSIDE (17-03)
 • TIMEC CLINIC
 • Him Lam Phu An Residential
 • Him Lam Phu Dong Residential
 • Hotline: 0939 953 228