Penthouse Masteri – Ms Nhi

Penthouse Masteri – Ms Nhi 0

Thông tin dự án thiết kế và thi công nội thất Penthouse:

  • Khách hàng: Ms Nhi
  • Địa điểm: Penthouse Masteri quận 2
  • Diện tích: 400m2
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất
  • Tình trạng: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12 – 2017

 

Hotline: 079 79 79 247