Penthouse HimLam Riverside

Penthouse HimLam Riverside 0

Khách hàng: Tập đoàn HimLam

Địa điểm: HimLam Riverside, quận 7, TP. HCM

Diện tích: 250m2

Hạng mục: Thiết kế – Thi công nội thất

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019

Hotline: 0939 953 228