Nha Trang Costa Penthouse

Nha Trang Costa Penthouse 0

Tên dự án: Nha Trang Costa Penthouse

Khách hàng: Tập đoàn Eco Park

Hạng mục: Thi công

Thời gian thi công: 04 tháng

Diện tích: gần 500m2

Hotline: 0797979247