Ban Quản Trị

CEO

MR LÊ ĐÌNH TÙNG

Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội
 

Ms TRẦN THỊ THẢO

Trưởng phòng triển khai 2D

Mr TRẦN PHONG PHI

Trưởng phòng dự toán

Mr TÔN ĐỨC HUỲNH

Trưởng phòng kiểm soát Hợp Đồng - Thanh Toán
 

Mr TRẦN MINH HOÀNG

Giám đốc khối thi công

Mr NGUYỄN QUANG MINH LỘC