Ban Quản Trị

CEO

MR LÊ ĐÌNH TÙNG

Trợ Lý CEO
 

Ms HỒ THỊ NHƯ NGỌC

Giám Đốc Tài Chính
 

Ms NGUYỄN THỊ LINH

Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội
 

Ms TRẦN THỊ THẢO

Trưởng phòng triển khai 2D

Mr TRẦN PHONG PHI

Trưởng phòng dự toán

Mr TÔN ĐỨC HUỲNH

Trưởng phòng kiểm soát Hợp Đồng - Thanh Toán
 

Mr TRẦN MINH HOÀNG

Trưởng Phòng Kiểm Soát Chất Lượng (QC)
 

Mr NGUYỄN QUANG MINH LỘC

Trợ Lý Kiểm Soát Công Trình
 

Mr TRẦN THANH TUẤN